Szerződéstől való elállás

Elállási nyilatkozat - formanyomtatvány

Amennyiben a szerződéstől való elállást választotta szíveskedjen kitölteni és elküldeni az eladónak.

Cím: (Eladó) WEBTIP – 19460E
Frogman s.r.o.
East Gate Business park B1 - Magyar Posta
2151 Fót
Megrendelés száma: (számlán található)  
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:   


 
Szerződéskötés /átvétel időpontja:  
 
Fogyasztó/k neve:  

 
Fogyasztó/k címe,telefonszáma,e-mail címe, címe:  
 
Bankszámlaszám:  
 
Dátum:  
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  


 

Fel