Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Eladó:

WEBTIP s.r.o.
Székhely: 318 00 Plzeň, Křimická 79, Csehország
Adószám: CZ26384957 
Cégjegyzékszám: 26384957
Az eladó ÁFA köteles cég.
(Ezen a címen nem lehetséges személyes átvétel és reklamációs ügyintézés sem - lásd lejjebb.) 

 

Bankszámla szám (IBAN): CZ56 0300 0000 0002 9154 8585
BIC (SWIFT) kód: CEKOCZPP

A Plzeni Kerületi Cégbíróság cégjegyzékében vezetve, részleg C, betétszám 16882
(tovább  "eladó")

 

Elérhetőségek:

Telefon: +36 1 9555772
E-mail: shop@hawaj.hu

 

E-mail: az emailekre általában 6 órán belül válaszolunk, legkésőbb azonban 2 munkanapon belül.

A feltüntetett cím a cég székhelye, üzlethelyiségekkel nem rendelkezünk.

I. Bevezető rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a Webtip s.r.o. , székhely:318 00 Plzeň, Křimická 79, Csehország, adószám: CZ26384957; cégjegyzékszám: 26384957), mint eladóval (a továbbiakban: Eladó).

Részletes információ a Webtipről a www.hawaj.hu weboldalon a "Rólunk" szóló fejezetben olvasható.

Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az Eladóval.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az Eladóval. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a Webtip s.r.o. honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webtip s.r.o. által forgalmazott, illetve az Eladótól történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult a Webtip s.r.o. szerződéses partnerei, illetve a Webtip s.r.o. által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között. 

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. 

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

A Webtip s.r.o. kijelenti és szavatolja, hogy:

 • A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (A Webtip s.r.o. nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez   azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).
 • A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a Eladótól, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt a Webtip s.r.o. előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte. 
 • A Webtip s.r.o. nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a Webtip s.r.o. folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 
 • Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 
 • A Webtip s.r.o. által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. 
 • A termékek bruttó árral vannak feltüntetve, és 27% ÁFA-t tartalmaznak.
 • A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  
 • az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
 • az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); 
 • az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 • szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló a shop@hawaj.hu e-mail címre írásbeli nyilatkozatot küldjön vagy a www.hawaj.hu weboldalán található Űrlapot kitöltse. Az esetleges panaszokhoz rendelkezésre áll a kapcsolattartó e-mail címe is: shop@hawaj.hu. Azt javasoljuk azonban, hogy a gördülékenyebb ügyintézéshez email helyett használja a Kapcsolati Űrlapot.

1. A szerződés megkötését megelőzően lehet a hibásan felvitt regisztrációs adatokat javítani.

2. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

 • Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;
 • Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – Webtip s.r.o. által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
 • Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
 • A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 • Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);
 • Zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket így higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;
 • Hangfelvételek / videófelvételek / PC programok esetében, amennyiben ezeknél a termékeknél az eredeti csomagolás megsérült; 
 • Újságok, folyóiratok és magazinok esetében;
 • Amennyiben a vásárolt szolgáltatás más vállalkozó által meghatározott időpontra vonatkozó utazási vagy szabadidős szolgáltatás;
 • Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom Fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra. A Webtip s.r.o. felhívja a figyelmet arra, hogy az online tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől nem lehet elállni).

3. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.

4. Ha a Fogyasztó a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, aa Webtip s.r.o. nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.

5. A Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát. 

6. A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden Webtip s.r.o. felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni. 

7. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. A Webtip s.r.o. a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy a Webtip s.r.o. raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet a Webtip s.r.o. visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt a Webtip s.r.o. részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől. 

8. A Webtip s.r.o. jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és A Webtip s.r.o.-tól - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy a Webtip s.r.o. jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni

9. A Webtip s.r.o. 48 órán belül köteles visszaigazolást küldeni

10. Amennyiben a Webtip s.r.o. nem küldi meg a visszaigazolást 48 órán belül, akkor az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webtip s.r.o. által forgalmazott termékek elsősorban Csehországban való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket a Webtip s.r.o. címére (Frogman s.r.o. / 19460E, East Gate Business park B1 - Magyar Posta, 2151 Fót) kell visszaküldenie. 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja a Webtip s.r.o. által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi“ vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja (csak regisztrált felhasználók részére elérhető) szerződést köt a Webtip s.r.o.-val. A Vásárló szerződést köthet a Webtip s.r.o. vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon (+36 19 555772) vagy emailen (shop@hawaj.hu) keresztül is.  

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Webtip s.r.o. befogadta. A Webtip s.r.o. nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót a Webtip s.r.o. a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

A Webtip s.r.o. a megerősítő emailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs Kódexét. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

A megkötött szerződésta Webtip s.r.o. legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Szállítás

A Webtip s.r.o. a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette.

A Webtip s.r.o. leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát, illetve a licenc felhasználási jogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Vállalkozások esetében a Webtip s.r.o. teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket a Webtip s.r.o. a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében a Webtip s.r.o. teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.  A kiszállítás ideje hozzávetőleges, a webáruház nem vállal felelősséget a szállító cég késése miatt.

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

A Webtip s.r.o. a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak. 

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a Webtip s.r.o. a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is. 

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva. 

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját a Webtip s.r.o. részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a Webtip s.r.o.-nak felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy a Webtip s.r.o. biztosította annak megtekintését és kipróbálását. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés a Webtip s.r.o. szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy a Webtip s.r.o. – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

4. Szavatosság (Webtip)

A Webtip s.r.o. szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. A Webtip s.r.o. szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 • A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel a Webtip s.r.o. vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 • A termék használható arra a célra, amit a Webtip s.r.o. meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.   
 • A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 
 • A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

 • olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 • a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 • azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 • egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) reklamációt terjesszen elő a megadott időhatáron belül:

A 10.000 Ft-ot elérő, de a 250.000 Ft-ot még nem elérő ár esetén 2 év a jótállási idő.

250000 Ft eladási ár felett 3 év a jótállási idő.

 Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget. 

Az egyes reklamációs időszakok a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra. 

A Vállalkozókra más reklamációs időszak vonatkozhat, ebben az esetben a jótállás 12 hónap.

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

Amennyiben a Vásárló a javítási értesítú kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy Webtip s.r.o. jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni. 

5. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

 • a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 • a hiba kijavítására;
 • a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 • a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja az Eladót, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak a Webtip s.r.o. jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát a Webtip s.r.o. nem javítja ki belátható időn belül vagy a Webtip s.r.o. akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha a Webtip s.r.o. nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha a Webtip s.r.o. nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak. 

6. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

A Webtip s.r.o. jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – a Webtip s.r.o. mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

Amennyiben a Webtip s.r.o. nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak a Webtip s.r.o. jóváhagyásával tud. 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a Webtip s.r.o. részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) a Webtip s.r.o. költségére visszaküldeni. 

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő. 

8.Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében a Webtip s.r.o. vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is. 

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem a Webtip s.r.o., hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította. 

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

IV. Elállás

1. Fogyasztó

A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 8 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

 • a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);
 • az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén); 
 • az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 • a szerződés megkötésének napjával.

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld a Webtip s.r.o. e-mail címére: shop@hawaj.hu, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát, valamint a csomag feladása után a szállítmány számát is eljuttatja a feltüntetett email címre.  Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó a Webtip s.r.o. által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 8 napon belül visszaküldeni a Webtip s.r.o. részére, az alábbi címre: 

Frogman s.r.o. / 19460E
East Gate Business park B1 - Magyar Posta
2151 Fót

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 8 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon a Webtip s.r.o. visszafizeti. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket ä Webtip s.r.o. részére visszaküldte, az a csehországi központi raktárban átvette és ellenőrizte épségét valamint teljességét. Figyelembe kell venni, hogy a visszaszállítás 10-14 napot is igénybe vehet, a pénzvisszatérítés ezután történik, legkésőbb 8 napon belül.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a Webtip s.r.o. és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a Webtip s.r.o. részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül a Webtip s.r.o. részére megfizetésre, úgy a Webtip s.r.o. jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

2. Egyéb

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó a Webtip s.r.o. hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyiva csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben a Webtip s.r.o. hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Webtip s.r.o. a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a Webtip s.r.o. ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

 • A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg. 
 • A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket. 
 • A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 • A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni a Webtip.s.r.o.-t a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Vevő személyes adatainak az eladó általi védelmére és feldolgozására vonatkozóan az alábbi adatvédelmi feltételek érvényesek: Személyes adatok védelme és biztonsága

 

VI. Munkaórák

A Webtip s.r.o. a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Webtip s.r.o. semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a „Kosárban“ feltüntetésre kerül). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webtip s.r.o. és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára a Webtip s.r.o. belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a Webtip s.r.o. a Vásárlót tájékoztatja. 

A Webtip s.r.o. fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Webtip s.r.o. a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés a Webtip s.r.o. és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló – a Webtip s.r.o. információs rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben a Webtip s.r.ro.-nak jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. A Webtip s.r.o. ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 • A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 • A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; 
 • A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 • A Webtip s.r.o. felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni az Eladóval az ár ellenőrzése érdekében. 

A Webtip s.r.o. fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek tekintse, amennyiben személyes adatokkal, hitelkártyával, stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási, rendészeti hatósági beavatkozása történt; ilyen esetben a Webtip s.r.o. a Vásárlót értesíti.    

A Webtip s.r.o. érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha a Webtip s.r.o. tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és a Webtip s.r.o. a Vásárló ily módon történő szerzését jogalap nélküli gazdagodásnak tekinti. 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 • a Webtip s.r.o. által működtetett webáruházon keresztül www.hawaj.hu vagy
 • e-mailben, amit a shop@hawaj.hu emailcímre kell elküldeni
 • A Webtip s.r.o. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül munkanapokon 09:00 órától 17:30 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés- tel.  +36 19 555772

IX. Fizetési módok

A Webtip s.r.o. saját döntése alapján a következő Fizetési Módokat kínálja fel:

 • online bankkártyás fizetés - PayU fizetési mód
 • utánvét

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Webtip s.r.o. részére jóváírásra, a termék a Webtip s.r.o. tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át az Eladóra.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

A Webtip s.r.o. a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

1. Lehetőségek 

A Webtip s.r.o. a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a Webtip s.r.o. nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a webáruházban elérhetők ITT.

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – a Webtip s.r.o. részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az reklamacio@hawaj.hu emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni a Webtip s.r.o. részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben a Webtip s.r.o. jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

XI. Szavatosság

A szavatosság feltételeit és körülményeit a Webtip s.r.o. Reklamációs Kódexe és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat helyettesíti (Reklamációs Kódex). 

XII. Biano Star

1. A vásárlási értékelések megszerzéséhez a Biano kft. által nyújtott Biano Star szolgáltatást használjuk. Biano kft., 041 46 905, Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. A személyes adatok feldolgozása során a személyes adatok rendszergazdája és szolgáltatójaként járunk el feldolgozóként.

3. A szolgáltatással kapcsolatban a személyes adatokat dolgozunk fel - az e-mail címet, a megrendelésben megadott telefonszámot, valamint az az Ön által közzétett IP-címet, a megvásárolt árukkal és a rendeléssel kapcsolatos információkat és az értékelési tartalmat. A személyes adatok a kérdőív küldésének és annak feldolgozása, értékelése, statisztikák készítése céljából vannak feldolgozva, illetve az e-shop és termékei összegző értékelése céljából. Ezen statisztikák és összegző értékelések nem tartalmazzák a személyes adatokat.

4. Az értékelésben való részvétel a törvényi előírásoknak megfelelően történik az e-shopban történő vásárlás alapján, és egyúttal a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás nem megtagadása alapján.

5. A személyes adatok feldolgozását bármikor meg lehet tagadni az összes kapcsolódó e-mail üzenetben található link használatával. Rendszeres elérhetőségeinken keresztül is tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen. A minősítés meg nem adása nem érinti e-shopunk teljes körű használatának lehetőségét.

6. Ha megtagadja a személyes adatok kezelését, azokat a továbbiakban nem kezeljük, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatkezelésnek más jogi oka van (ideértve a jogi szabályozásból eredő kötelezettségek teljesítését vagy jogos érdekeink védelmét).

XIII. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

A Webtip s.r.o. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

A Webtip s.r.o. és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik.  A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással.

A Webtip s.r.o. azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba a Webtip s.r.o.-val.  

 

Az Általános Szerződési Feltételek aktuálisak 2020.január 1. napjától.


Fel