A nyereményjáték szabályai

Általános információk

A versenyek szervezője mi vagyunk, a Webtip s.r.o., cégazonosító szám: 26384957, székhely: 31800, Plzeň, Křimická 79 (a továbbiakban "a szervező" vagy "mi"), amely a Hawaj.hu online webáruházat üzemelteti ügyfelei számára, amely a www.hawaj.cz, www.hawaj.hu oldalon érhető el.

Nem vehet részt a Versenyeken, ha Ön a mi alkalmazottunk vagy társult tagunk, vagy ha Ön a csoportunkhoz tartozó vállalat alkalmazottja vagy társult tagja, vagy ha Ön az ilyenszemélyek közeli hozzátartozója. Nem vehet részt a Versenyeken, ha Ön még nem töltötte bea 15. életévét, és a Cseh Köztársaságon Szlovákián, vagy Magyarországon kívül van a szállítási címe. Ön természetes személyként vehet részt a Versenyeken.

Miből állnak a versenyek?

A versenyek tárgyát és a versenyek konkrét feltételeit a Szervező mindig a Hawaj.hu Facebook-profilján található külön versenybejegyzésben határozza meg, amely tartalmazzakülönösen a versenyek feltételeit:

  • a sorsolás időpontja;
  • a részvétel módja;
  • kizárások;
  • a nyeremény meghatározása és a nyertes kiválasztásának feltételei

Az egyes versenyeken úgy vehetsz részt, hogy a nyereményjáték kérdéseire adott válaszokkalkommentet írsz az adott poszt alá, vagy a feladatokat töltöd ki. Ezzel Ön elfogadja ezeket a szabályokat, és vállalja, hogy betartja azokat. A szervező fenntartja magának a jogot, hogykizárja a versenyből azokat a válaszokat, amelyek nem felelnek meg a nyereményjátéktémájának és kérdéseinek.

A nyertest a helyes válaszok közül választjuk ki (hacsak másképp nem szerepel), a szervező a bejegyzés alatti megjegyzésben jelzi ezt a tényt. A nyerteseket felkérjük, hogy a nyereményátvételéhez lépjenek kapcsolatba a szervezővel a Facebookon küldött privát üzenetben, ésadják meg elérhetőségeiket. Ha a nyertes az értesítéstől számított 10 naptári napon belül nemveszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyeremény elveszik.

A nyerteseket a Facebookon küldött privát üzenetben értesítjük a nyereményükkézbesítésének pontos módjáról. A nyereményeket a nyertesek a nyereményjátékeredményhirdetését követő 30 napon belül kapják meg.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyertes téves szállítási címéért, illetve azért, ha a nyertesnem veszi át időben a nyereményt a választott szállítótól. Ilyen esetekben a nyereményt a Szervező mindenféle kártérítés nélkül elveszíti.

A Szervező kifejezetten felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a nyeremény nem válthatókészpénzre, illetve nem váltható be a Szervező által meghatározott nyereménytől eltérőnyereményre. Ha a nyeremény a Szervező webáruházában történő vásárlásra jogosítóutalvány, az utalvány értéke tartalmazza az ÁFA-t, és a nyertes értesítést kap a beváltásról.

Általános és záró rendelkezések

A versenyeken való részvétellel minden résztvevő elfogadja a szabályok betartását.

A versenyeken való részvétellel Ön hozzájárul személyes adatainak a versenyeken valórészvétel céljából történő feldolgozásához. 

Bármilyen kérdés, észrevétel stb. a +36 1 955 5772 telefonszámon, a shop@hawaj.hu e-mail címen vagy postai úton a Webtip s.r.o., Líšt'anská 652, Touškov, 330 33 címre küldhető.

A nyereményre nincs jogi igény, készpénzben nem fizethető ki. A nyereményt a bíróságonnem lehet érvényesíteni. A nyereményjáték nem nyilvános ígéret.

Ha Ön megszegi a versenyszabályokat, vagy ha gyanítjuk, hogy Ön megszegi a versenyszabályokat, fenntartjuk a jogot, hogy kizárjuk Önt a folyamatban lévő versenyből. Eza döntés végleges.

Ezek a szabályok a nyereményjáték nyereményjáték időtartama alatt és a nyereményjátékbefejezését követő 30 napig állnak az Ön rendelkezésére. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikormegváltoztassuk a jelen szabályokat vagy megszüntessük a versenyt. Ilyen esetben a módosítás vagy felmondás a közzétételkor lép hatályba.

A versenyeket nem a Facebook Inc. működteti, szponzorálja, vagy nem kapcsolódik hozzá, ésa Facebook Inc. nem felelős azok működéséért. A Versenyekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket vagy panaszokat a nyereményjáték szervezőjéhez kell intézni, nem pedig a Facebook Inc.

A Szervező kifejezetten felhívja a résztvevő figyelmét, hogy a nyeremény nem eladó, éssemmilyen jog (pl. hiba esetén, minőségi garancia, visszaküldési/visszavételi/panaszolásilehetőség stb.) nem gyakorolható.

Ezek a szabályok 2020. január 1-jén lépnek hatályba.


Fel